Cashlesspedia

Słownik pojęć cashless.pl. Wpisz termin, którego definicja Cię interesuje.

Search for glossary terms (regular expression allowed)

c

Card not present

transakcja kartą bankową, podczas której akceptant nie wymaga fizycznej obecności karty...

card trapping

przestępstwo polegające na zamontowaniu mechanizmu w szczelinie prowadzącej do czytnika kart w...

Carding

przestępstwo, kradzież przy wykorzystaniu numerów cudzych kart płatniczych....

Cash advance

usługa polegająca na wypłacie gotówki kartą płatniczą z terminala. W przeciwieństwie do c...

Cash in

usługa finansowa, pozwalająca na wpłatę gotówki na rachunek bankowy w terminalu płatniczym ...

cash trapping

przestępstwo polegające na zainstalowaniu w bankomacie mechanizmu, który podczas wypłacania g...

Cashback

Usługa oferowana przez sklepy przyjmujące płatności kartą, pozwalająca na podjęcie got&oac...

Cashless/paperless

program rozpoczęty w 2016 roku i realizowany przez Ministerstwo Rozwoju. Jego celem jest dygital...

Centralna informacja

system zarządzany przez KIR, umożliwiający uzyskanie informacji na temat rachunków uśpionych...

CERT

zespół specjalistów, utworzony w celu reagowania na niepożądana działania w sieci. Skrót p...

Chargeback

procedura reklamacyjna dla transakcji wykonywanych kartami MasterCarda i Visy....

Chwilówka

rodzaj pożyczki, zazwyczaj na niewielkie kwoty, udzielanej na krótki czas, najczęściej ...

CID

kod zabezpieczający transakcje internetowe, stosowany przez American Express. W przeciwieństwie...

CIoR

patrz Centralna informacja....

CNP

transakcje kartą płatniczą, podczas których akceptant nie wymaga obecności karty. CNP to skr...

Co-badging

czyt. kobadżing, wydawnictwo kart z logo wielu organizacji płatniczych jednocześnie. Zezwoleni...

Contactless

angielskojęzyczne określenie na karty zbliżeniowe, które umożliwiają dokonanie płatn...

Credentials

dane uwierzytelniające klienta, np. login i hasło do bankowości internetowej....

Credit freeze

usługa oferowana przez wybrane biura informacji kredytowej, polegająca na zablokowaniu dostępu...

CVC

kod zabezpieczający, znajdujący się na rewersie karty MasterCard....

CVV

kod zabezpieczający znajdujący się na rewersie kart Visa....

CVV/CVC

kody zabezpieczające, znajdujące się na kartach odpowiednio Visa i MasterCard....

CVV2/CVC2

kod zabezpieczający transakcje internetowe kartami Visy lub MasterCarda, znajdujący się na ich...

Cyberatak

działanie przestępcze wymierzone w indywidualnych lub instytucjonalnych użytkowników internet...

Cyfrowy portfel

elektroniczny odpowiednik portfela, w którym można przechowywać karty płatnicze albo pieniąd...

Newsletter