KNF

Zagrożenia wskazywane przez NBP i KNF są wyolbrzymione i nie oddają rzeczywistości, pisze w liście do prezesa banku centralnego wiceprzewodnicząca sejmowej komisji gospodarki i rozwoju

Instytucje we wspólnym oświadczeniu piszą, że posiadanie kryptowalut jest legalne, ale niesie ze sobą wiele ryzyk

W zamierzeniach twórców nowa strona ma lepiej eksponować kwestie związane z bezpieczeństwem klientów

Ministerstwo stoi na stanowisku, że aktywację PZ można przeprowadzić wyłącznie z rachunku założonego w oddziale albo przez kuriera

Już sama deklaracja państwowego banku o możliwości zastosowania nowej technologi może mieć kluczowe znaczenie dla podejścia do niej nadzorców

Poprawa jakości długu odbywa się przy jednoczesnym wzroście aktywności użytkowników kart kredytowych

Strona 1 z 10

Newsletter