Glossary of terms used on this site

Search for glossary terms (regular expression allowed)

a

Acquirer

patrz agent rozliczeniowy....

Agent rozliczeniowy

Firma zajmująca się rozliczaniem transakcji bezgotówkowych kartami. Jest pośrednikiem p...

Akceptant

Sklep stacjonarny, internetowy lub punkt usługowy, przyjmujący płatności kartami bankowymi, a...

Alerty BIK

usługa oferowana przez Biuro Informacji Kredytowej. W jej ramach BIK zawiadamia klienta za każd...

American Express

organizacja płatnicza, działająca w tzw. schemacie trójstronnym. Oznacza to, że jest w...

AmEx

patrz American Express...

Android Pay

metoda płatności mobilnych, opracowana przez firmę Google i stosowana na urządzeniach mobilny...

Aplikacja hybrydowa

w bankowości mobilnej rodzaj aplikacji na urządzenia przenośne, wykorzystującej zarówno tzw....

Aplikacja mobilna

Oprogramowanie zainstalowane na smartfonie z systemem operacyjnym, umożliwiające wykonywanie ja...

Aplikacja natywna

aplikacja wykorzystująca natywne, czyli wbudowane przez producenta, funkcje urządzenia. Do tego...

Aplikacja płatnicza

oprogramowanie służące do obsługi lub wykonywania płatności. Przykładem jest PeoPay z ofer...

Apple Pay

metoda płatności, stworzona przez producenta sprzętu elektronicznego – firmę Apple. Roz...

Arbiter bankowy

patrz Bankowy Arbitraż Konsumencki....

ATM

Automatic Teller Machine. Patrz bankomat....

Autoryzacja

zezwolenie na dokonanie transakcji finansowej. Na przykład użytkownik karty płatniczej autoryz...

Aztec

dwuwymiarowy kod graficzny, przypominający QR kod, ale umożliwiający zapisanie większej iloś...

b

Bankomat

Urządzenie służące do wypłaty gotówki. Obecnie najczęściej jest wykorzystywane prze...

Bankowość elektroniczna

usługa oferowana przez banki, polegająca na umożliwieniu dostępu do rachunku rozliczeniowego ...

Bankowość internetowa

patrz Bankowość elektroniczna....

Bankowość mobilna

usługa oferowana przez banki, polegająca na umożliwieniu dostępu do konta z urządzeń mobiln...

Bankowy Arbitraż Konsumencki

instytucja powołana i działająca przy Związku Banków Polskich. Rozpatruje skargi klientów, ...

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

polska instytucja państwowa, stanowiąca element bezpieczeństwa systemu finansowego. Zajmuje si...

Beacon

niewielkie urządzenie komunikujące się z kompatybilnymi aplikacjami mobilnymi, i wywołujące ...

Bezodsetkowy okres

Patrz grace period....

BFG

patrz Bankowy Fundusz Gwarancyjny....

Big data

termin oznaczający analizę dużej ilości danych z wykorzystaniem niekonwencjonalnych metod. W ...

BIK

patrz Biuro Informacji Kredytowej....

Billon

polska firma administrująca systemem płatności wykorzystującym zalety pieniądza elektroniczn...

BIN

pierwsze sześć cyfr numeru karty, pozwalających na identyfikację jej rodzaju, organizacji pł...

Biometria

w świecie finansów – metoda uwierzytelniania klientów za pomocą indywidualn...

Biometria behawioralna

technologia pozwalająca zidentyfikować człowieka na podstawie obserwacji jego zachowań....

Biometria głosowa

technologia pozwalająca zidentyfikować człowieka na podstawie jego głosu....

Biometria odcisku palca

technologia pozwalająca zidentyfikować człowieka na podstawie wzoru linii papilarnych jego pal...

Biometria twarzy

rodzaj biometrii, który do identyfikacji czy potwierdzenia tożsamości osoby wykorzystuje rysy ...

Bitcoin

najbardziej znana i rozpowszechniona kryptowaluta na świecie....

Biuro Informacji Kredytowej

instytucja powołana przez banki działające w Polsce i gromadząca informacje o zobowiązaniach...

Biuro usług płatniczych

firma działająca na podstawie odpowiedniego zezwolenia udzielanego przez Komisję Nadzoru Finan...

Blik

System płatności mobilnych, zaoferowany w lutym 2015 roku przez spółkę Polski Standard...

Blockchain

zdecentralizowana baza informacji o transakcjach, wspólna dla wszystkich korzystających z...

Blue Cash

system przelewów ekspresowych, zarządzany przez trójmiejska spółkę Blue M...

Blue Media

polska firma z obszaru nowych technologii i płatności internetowych. Zajmuje się m.in. obsług...

Botnet

sieć komputerów zainfekowana złośliwym oprogramowaniem i administrowana przez przestęp...

Brawo Bank AR

edukacyjna aplikacja mobilna dla dzieci, oferowana przez PKO BP wraz z magazynem Brawo Bank. Wyko...

BTC

skrót oznaczający kryptowalutę bitcoin....

BUP

patrz Biuro Usług Płatniczych....

c

Card not present

transakcja kartą bankową, podczas której akceptant nie wymaga fizycznej obecności karty...

card trapping

przestępstwo polegające na zamontowaniu mechanizmu w szczelinie prowadzącej do czytnika kart w...

Carding

przestępstwo, kradzież przy wykorzystaniu numerów cudzych kart płatniczych....

Cash advance

usługa polegająca na wypłacie gotówki kartą płatniczą z terminala. W przeciwieństwie do c...

Cash in

usługa finansowa, pozwalająca na wpłatę gotówki na rachunek bankowy w terminalu płatniczym ...

cash trapping

przestępstwo polegające na zainstalowaniu w bankomacie mechanizmu, który podczas wypłacania g...

Cashback

Usługa oferowana przez sklepy przyjmujące płatności kartą, pozwalająca na podjęcie got&oac...

Cashless/paperless

program rozpoczęty w 2016 roku i realizowany przez Ministerstwo Rozwoju. Jego celem jest dygital...

Centralna informacja

system zarządzany przez KIR, umożliwiający uzyskanie informacji na temat rachunków uśpionych...

CERT

zespół specjalistów, utworzony w celu reagowania na niepożądana działania w sieci. Skrót p...

Chargeback

procedura reklamacyjna dla transakcji wykonywanych kartami MasterCarda i Visy....

Chwilówka

rodzaj pożyczki, zazwyczaj na niewielkie kwoty, udzielanej na krótki czas, najczęściej ...

CID

kod zabezpieczający transakcje internetowe, stosowany przez American Express. W przeciwieństwie...

CIoR

patrz Centralna informacja....

CNP

transakcje kartą płatniczą, podczas których akceptant nie wymaga obecności karty. CNP to skr...

Co-badging

czyt. kobadżing, wydawnictwo kart z logo wielu organizacji płatniczych jednocześnie. Zezwoleni...

Contactless

angielskojęzyczne określenie na karty zbliżeniowe, które umożliwiają dokonanie płatn...

Credentials

dane uwierzytelniające klienta, np. login i hasło do bankowości internetowej....

Credit freeze

usługa oferowana przez wybrane biura informacji kredytowej, polegająca na zablokowaniu dostępu...

CVC

kod zabezpieczający, znajdujący się na rewersie karty MasterCard....

CVV

kod zabezpieczający znajdujący się na rewersie kart Visa....

CVV/CVC

kody zabezpieczające, znajdujące się na kartach odpowiednio Visa i MasterCard....

CVV2/CVC2

kod zabezpieczający transakcje internetowe kartami Visy lub MasterCarda, znajdujący się na ich...

Cyberatak

działanie przestępcze wymierzone w indywidualnych lub instytucjonalnych użytkowników internet...

Cyfrowy portfel

elektroniczny odpowiednik portfela, w którym można przechowywać karty płatnicze albo pieniąd...

d

DCC

usługa polegająca na możliwości wypłaty gotówki z bankomatu lub płatności bezgot&oa...

DDoS

atak przeprowadzany na system komputerowy wybranej instytucji, którego celem jest uniemoż...

Diners Club

organizacja płatnicza, działająca w tzw. schemacie trójstronnym. Oznacza to, że jest w...

Dokumenty Zastrzeżone

system prowadzony przez Związek Banków Polskich. W jego bazie znajdują się informacje o dokum...

Dynamic CVC

zmienny kod zabezpieczający transakcje kartami na odległość. Prezentowany jest na niewielkim ...

Dyrektywa PAD

unijna dyrektywa określająca m.in. zasady oferowania przez instytucje finansowe tzw. rachunków...

e

E-commerce

handel elektroniczny. Specyficzną częścią e-commerce jest zyskujący na znaczeniu m-commerce,...

E-faktura

faktura elektroniczna, nieposiadająca papierowej postaci. Wysyłana jest do klienta za pośredni...

e-Składka

koncepcja opracowana w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i zakładająca unowocześnienie spos...

EAST

patrz European ATM Security Team...

Effortless payments

sformułowanie używane w branży płatniczej, określające sposób projektowania procesu transa...

Elixir

system przelewów międzybankowych, zarządzany przez KIR....

Emir

usługa oferowana przez KIR, umożliwiająca bankom wyeliminowanie papierowych druków prze...

EMV

porozumienie największych organizacji płatniczych na świecie, czyli MasterCarda i Visy, kt&oac...

Engage

seria terminali płatniczych POS nowej generacji, wprowadzona na rynek przez firmę Verifone....

EnveloBank

aplikacja mobilna Banku Pocztowego. Nazwę ogłoszono jesienią 2015 roku. Debiut aplikacji zapla...

ePUAP

elektroniczny system służący do komunikacji między obywatelami a organami administracji publi...

Euro Elixir

system oferowany przez KIR a obsługujący przelewy w euro, zarówno pomiędzy bankami w Po...

Euronet

międzynarodowa firma finansowa, właściciel największej i niezależnej od banków sieci ...

European ATM Security Team

europejska organizacja powołana do walki z przestępczością transgraniczną związaną z fraud...

Express Elixir

system przelewów ekspresowych, zarządzany przez KIR....

f

Finanteq

lubelski dostawca aplikacji mobilnych dla instytucji finansowych znajdujący się w grupie firmy ...

Finger Vein

technologia opracowana przez firmę Hitachi, służąca do biometrycznej identyfikacji klienta. I...

Fintech

sektor firm, działających w obszarze finansów, charakteryzujących się oferowaniem usł...

Fiskalizacja online

rozwiązanie umożliwiające rejestrację sprzedaży przy pomocy elektronicznych paragonów, wysy...

Fraud

potoczne określenie oszustwa, używane przez specjalistów z branży finansowej....

FROB

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Polska organizacja pozarządowa, której cel...

Fuzja operacyjna

w bankowości połączenie systemów informatycznych dwóch różnych banków, zazwyczaj w wyniku...

Fuzja prawna

w bankowości formalne połączenie dwóch banków w jeden podmiot. Zazwyczaj odbywa się to w wy...

g

GAFA

skrót określający cztery wielkie firmy z obszaru technologii a wywodzące się ze Stanów Zjed...

Gotówkomat

patrz Pożyczkomat....

Grace period

Okres, w trakcie którego bank nie pobiera odsetek od zadłużenia na karcie kredytowej. W ...

h

Haiz

oferta Alior Banku, skierowana do najmłodszych klientów. Jej elementem ma być np. aplikacja mo...

Hamburger menu

rodzaj menu stosowanego w aplikacjach mobilnych m.in. bankowych. To trzy poziome kreski w obrysie...

HCE

Technologia, umożliwiająca przechowywanie wrażliwych danych w sposób bezpieczny w chmur...

Hybryda

patrz aplikacja hybrydowa....

i

IBAN

międzynarodowy standard numeracji rachunków bankowych. W Polsce obowiązuje od 2004 roku....

iKasa

system płatności mobilnych, wprowadzony w sklepach Biedronka. Mogą z niego korzystać klienci ...

IKO

Aplikacja mobilna banku PKO BP. Pierwotnie wprowadzona na rynek jako aplikacja płatnicza, umożl...

Imprinter

analogowy terminal do przyjmowania płatności kartami. Pozwalał na dokonanie transakcji dzięki...

Inkart

system rozliczeń transakcji kartowych, zarządzany przez KIR....

Insurtech

sektor firm działających w obszarze ubezpieczeń, które do zaoferowania produktów lub usług ...

Integrator płatności

firma działające zwykle w środowisku e-commerce, zapewniającą obsługę różnych instrument...

Inteligo

system bankowości elektronicznej, powstały na początku XXI wieku w Polsce. Później zos...

Interchange

Opłata pokrywająca koszty transakcji bezgotówkowych kartami. Prowizję tę pobiera agent...

Invobill

usługa oferowana przez KIR, umożliwiająca otrzymywanie i opłacanie cyklicznych rachunkó...

iPKO

internetowy system transakcyjny oferowany przez PKO BP....

iPOS

polski startup, który wprowadził na rynek urządzenie iPOS duet, będące połączeniem t...

iPOS duet

urządzenie będące połączeniem kasy fiskalnej i terminala płatniczego, wprowadzone na rynek ...

Issuer

bank lub inna instytucja, wydawca karty płatniczej, zwany także emitentem....

IVR

system umożliwiający automatyczną obsługę osoby dzwoniącej na infolinię. Skrót pochodzi o...

j

JCB

japońska organizacja płatnicza, współpracująca z bankami głównie w Japonii, al...

k

Karta affinity

karta wydawana przez bank wspólnie z organizacjami pozarządowymi, np. fundacjami. Część doch...

Karta bankomatowa

karta służąca wyłącznie do wypłacania gotówki z bankomatów. Od kart płatnicz...

Karta bezstykowa

patrz Karta zbliżeniowa....

Karta charge

patrz Karta obciążeniowa...

Karta debetowa

Karta płatnicza, umożliwiająca płatności bezgotówkowe oraz wypłaty gotówki z ...

Karta embosowana

rodzaj karty płatniczej, na której dane takie jak numer, data ważności czy imię i nazw...

Karta hybrydowa

karta posiadająca mikroprocesor oraz pasek magnetyczny. Większość kart używanych i wydawanyc...

Karta kredytowa

Karta płatnicza, umożliwiająca płatności bezgotówkowe oraz wypłaty gotówki z ...

Karta mikroprocesorowa

karta posiadająca mikroprocesor, zwany także chipem, na którym umieszczone są dane potr...

Karta obciążeniowa

Karta umożliwiająca transakcje bezgotówkowe oraz wypłaty gotówki z bankomat&oacu...

Karta podarunkowa

rodzaj karty przedpłaconej, która może służyć jako prezent. Może być wydana z logo ...

Karta prepaid

Patrz karta przedpłacona....

Karta przedpłacona

Karta umożliwiająca dokonywanie transakcji bezgotówkowych oraz wypłaty gotówki z...

Karta płaska

karta, na której dane takiej jak numer, data ważności czy imię i nazwisko użytkownika ...

Karta płatnicza

instrument mający najczęściej postać plastikowego prostokąta, służący do płatności bezg...

Karta wirtualna

Karta płatnicza, występująca jako numer zapisany w serwisie elektronicznym banku i nieposiadaj...

Karta wypukła

patrz Karta embosowana...

Karta z paskiem magnetycznym

karta, w przypadku której dane transakcyjne są umieszczone na pasku magnetycznym. Karty t...

Karta zbliżeniowa

karta bankowa, zwana także bezstykową, umożliwiająca dokonanie transakcji poprzez zbliżenie ...

Kernel

jeden z najważniejszych elementów terminala płatniczego POS....

KIP

patrz Krajowa instytucja płatnicza...

KIR

patrz Krajowa Izba Rozliczeniowa...

KNF

patrz Komisja Nadzoru Finansowego....

Koalicja na Rzecz Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności

organizacja powołana z inicjatywy Związku Banków Polskich, a mająca na celu propagowani...

Komisja Nadzoru Finansowego

polska instytucja państwowa, zajmująca się ustawowo nadzorem nad firmami finansowymi, m.in. ba...

Konto osobiste

rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony przez bank dla klienta będącego osobą fizy...

Konto oszczędnościowe

rodzaj rachunku bankowego, charakteryzujący się zazwyczaj podwyższonym oprocentowaniem w poró...

Krajowa instytucja płatnicza

spółka posiadająca zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności ...

Krajowa Izba Rozliczeniowa

największa i najstarsza izba rozliczeniowa w Polsce, znana z prowadzenia systemu Elixir, umożli...

Kryptowaluta

cyfrowa waluta, oparta na kryptografii i służąca do rozliczeń pomiędzy urządzeniami elektro...

l

LG Pay

metoda płatności mobilnych, wprowadzona przez producenta sprzętu elektronicznego LG. Rozwiąza...

m

M-commerce

część e-commerce, gdzie do wykonania zakupów używa się telefonu komórkowego.

Magnetic Secure Transmission

technologia wykorzystująca pole magnetyczne. Pozwala na nadanie sygnału przez urządzenie mobil...

Malware

złośliwe oprogramowanie. Do malware zaliczamy wszelkiego rodzaju wirusy, robaki, trojany i inne...

Masspay

polska spółka – operator systemu płatności mobilnych. Firmie udało się zdobyć licencję ...

Mastercard

międzynarodowa organizacja płatnicza, współpracująca z instytucjami na całym świecie, wyda...

MasterCard Mobile

elektroniczny portfel, oferowany w Polsce przez MasterCarda. Jest stopniowo zastępowany portfele...

Masterpass

cyfrowy portfel, oferowany przez MasterCarda. Po podpięciu do niego kart bankowych klient może ...

MDES

platforma oferowana przez MasterCarda, umożliwiająca wdrożenie usługi o nazwie tokenizacja.

mDokumenty

projekt realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji od 2016 roku i wchodzący w skład rządowego p...

Merchant

Patrz akceptant....

Merchant fee

prowizja ponoszona przez akceptanta z tytułu płatności przyjętej na przykład kartą. W skła...

MIF Reg

unijne rozporządzenie, regulujące kwestię stosowania prowizji interchange w krajach Unii Europ...

MIR

rosyjski schemat płatniczy utworzony w 2015 roku, m.in. jako reakcja na sankcje gospodarcze zast...

Mobile Connect

Oferowane przez telekomy uniwersalne rozwiązanie potwierdzające tożsamość, umożliwiające b...

Mobile first

koncepcja stosowana przez twórców np. stron internetowych. Zakłada ona, że odwiedzający stro...

Mobilna autoryzacja

rozwiązanie wprowadzone przez mBank jesienią 2016 roku. Umożliwia potwierdzanie operacji wykon...

Moneyback

program lojalnościowy oferowany przez banki, polegający na zwrocie części wydatków pon...

mPay

spółka działająca na rynku polskim, prekursor płatności mobilnych. Początkowo oferow...

mPos

Niewielkie, przenośne urządzenie, które w połączeniu ze smartfonem lub tabletem służ...

MSC

skrót od angielskiej nazwy Merchant Service Charge. Opłata ponoszona przez firmę akceptu...

MST

patrz Magnetic Secure Transmission....

n

Narodowy Bank Polski

polski bank centralny, w skrócie NBP. Celem jego działania jest m.in. dbanie o stabilność cen...

Natywne funkcje

funkcje urządzenia, np. smartfona, wbudowane do niego przez producenta i nie wymagające dodatko...

NBP

patrz Narodowy Bank Polski...

Neoclick

spółka zawiązana przez firmy eCard oraz Integer (właściciel m.in. InPostu). Prawdopodobnie j...

Nest Bank

bank powstały na bazie Banku Smart i BIZ Banku. Zanim właściciel tych marek, czyli FM Bank PBP...

nestusBank

jedna z nazw, jaką właściciel Banku Smart i BIZ Banku brał pod uwagę podczas pracy nad nową...

Netbank

raport statystyczny na temat bankowości elektronicznej oraz płatności elektronicznych, przygot...

NFC

Technologia umożliwiająca bezprzewodową komunikację między urządzeniami zbliżonymi do sieb...

No Cash Day

dzień bez gotówki organizowany od 2011 roku. Początkowo wydarzenie miało lokalny, włos...

NRB

numer rachunku bankowego obowiązujący w bankach działających na terenie Polski i utworzony zg...

o

Obrót bezgotówkowy

wszelkie formy transakcji finansowych, wykonywanych bez udziału gotówki. Na obrót ...

Od papierowej do cyfrowej Polski

jeden z programów rządu Prawa i Sprawiedliwości realizowany od 2016 roku i zakładający digit...

Ognivo

system oferowany przez KIR a umożliwiający bezpieczną komunikację pomiędzy bankami a instytu...

One click

proces inicjacji płatności w środowisku e-commerce, sprowadzający się do zatwierdzenia trans...

One Touch

rozwiązywanie zaproponowane przez firmę PayPal, umożliwiające płatności w sklepach internet...

Opłatomat

Urządzenie, służące przyjmowaniu wpłat za określone produkty bądź usługi. Najczęściej ...

Organizacja płatnicza

Firma, zarządzająca schematem płatniczym. Na polskim rynku działa kilka organizacji płatnicz...

p

PAD

unijna dyrektywa określająca m.in. zasady oferowania przez instytucje finansowe tzw. rachunków...

Palm Vein

technologia identyfikacji klienta, wykorzystująca strukturę naczyń krwionośnych ludzkiej dło...

Paperless

patrz. Paperless/cashless...

Paperless/cashless

program rozpoczęty w 2016 roku i realizowany przez Ministerstwo Rozwoju. Jego celem jest dygital...

Pay by link

Szybki przelew elektroniczny. Ważną rolę w tej usłudze pełni firma pośrednicząca, kt&oacut...

Payback

największy w Polsce program lojalnościowy, umożliwiający zbieranie punktów w zamian za zakup...

Paybynet

szybki przelew elektroniczny pay by link, oferowany przez KIR....

Payeezy

platforma płatnicza oferowana przez spółkę First Data Polska branży e-commerce. Dzięk...

PayPal

amerykańska firma z sektora usług płatniczych, oferująca płatności w świecie e-commerce. Z...

PayPass

Marka należąca do MasterCarda, którą firma ta określała karty zbliżeniowe ze swoim l...

PayU

integrator płatności internetowych, posiadający licencję krajowej instytucji płatniczej. Obs...

Paywave

Marka należąca do Visy, którą firma ta określa karty zbliżeniowe ze swoim logo....

Peopay

Aplikacja płatnicza, zaoferowana przez bank Pekao. Początkowo pozwalała na płatności przy wy...

Pharming

rodzaj procederu stosowanego przez przestępców internetowych. Polega na zarażeniu komput...

Phishing

przestępstwo polegająca na wyłudzeniu wrażliwych danych, np. haseł logowania do bankowości ...

PhoneID

system identyfikacji klienta w środowisku e-commerce, opracowana przez firmę Henryka Kułakowsk...

Pieniądz elektroniczny

pieniądz wydawany w formie elektronicznej z obowiązkiem jego wykupu, akceptowany szeroko a nie ...

PIN

kod składający się z kilku cyfr, służący np. do autoryzacji płatności kartą....

PIN Pad

niewielkie urządzenie połączone z terminalem płatniczym POS, umożliwiające wprowadzenie num...

Planet Cash

sieć bankomatów i wpłatomatów, zarządzana przez firmę IT Card. Obecnie (wiosna ...

Planet Mobile

aplikacja mobilna oferowana przez firmę IT Card, umożliwiająca dokonywanie bezgotówkowych pł...

PolCard

marka handlowa, należąca dziś do firmy First Data Polska. W przeszłości nazwę taką nosił ...

Polecenie zapłaty

rodzaj usługi powiązanej z rachunkiem osobistym, umożliwiającej automatyczne opłacanie stał...

Polska Bezgotówkowa

Fundacja powołana w czerwcu 2017 roku przez Związek Banków Polskich. Instytucja zarządza Prog...

Polski Standard Płatności

Spółka powołana przez sześć dużych banków z Polski, w tym przez Alior, BZ WBK,...

Portmonetka wirtualna

rachunek techniczny, do którego może być podłączony dowolny instrument płatniczy, np. karta...

POS

Patrz Terminal POS...

Pożyczki społecznościowe

finansowanie udzielane osobom lub firmom przez inne osoby nieprowadzące działalności gospodarc...

Pożyczkomat

automatyczne urządzenie, umożliwiające zaciągnięcie pożyczki gotówkowej. W Polsce po...

Prepaid

patrz Karta przedpłacona....

Priceless Specials

program lojalnościowy dla użytkowników kart z logo MasterCard, oferowany od 1 sierpnia 2016 r....

PROB

patrz Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego....

Profil Zaufany

narzędzie umożliwiające potwierdzanie tożsamości obywateli w zdalnym kontakcie z administrac...

Program lojalnościowy

system zachęt do korzystania z usług wybranego przedsiębiorstwa. Najczęściej polega na zbier...

Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

strategiczny dokument przygotowywany raz na kilka lat przez Koalicję na Rzecz Rozwoju Obrotu Bez...

Przelew

rodzaj transakcji finansowej, umożliwiającej dokonanie transferu pieniędzy pomiędzy rachunkam...

Przelew bankomatowy

usługa oferowana w Polsce przez firmę Euronet, polegająca na możliwości wysłania pieniędzy...

Przelew ekspresowy

transakcja odbywająca się pomiędzy rachunkami w dwóch różnych bankach, realizow...

Przelew natychmiastowy

patrz przelew ekspresowy....

Przelew wewnętrzny

rodzaj przelewu, polegający na transferze pieniędzy pomiędzy rachunkami prowadzonymi w tym sam...

Przelewy P2P

przelewy bezpośrednie pomiędzy klientami indywidualnymi. Największe banki działające na pols...

PSD II

dyrektywa unijna, regulująca rynek usług płatniczych w krajach Unii Europejskiej....

PSP

patrz Polski Standard Płatności...

Push

wiadomości tekstowe, generowane przez aplikację mobilną zainstalowaną np. na smartfonie. Bank...

PZ

patrz Profil Zaufany...

Płać kartą i wypłacaj

usługa polegająca na możliwości wypłaty gotówki przy okazji płatności kartą Master...

Płatność cykliczna

rodzaj usługi, umożliwiającej dokonywanie stałych płatności np. z tytułu faktur za media, ...

Płatności mobilne

Instrument płatniczy, umożliwiający dokonywanie płatności przy wykorzystaniu smartfona....

Płatności zdalne

Płatności mobilne, wykonywane bez fizycznego kontaktu z akceptantem, np. aplikacją mobilną za...

q

QR kod

kod graficzny, mający postać kwadratu, umożliwiający zapisanie dużej ilości danych. W banko...

Quasi cash

rodzaj transakcji kartą płatniczą, w trakcie której jej użytkownik wypłaca środki z rachun...

r

Rachunek bankowy

patrz konto osobiste....

Rachunek osobisty

patrz konto osobiste....

Rachunek podstawowy

rodzaj rachunku płatniczego lub bankowego, wprowadzonego przez unijną Dyrektywę PAD. Rachunek ...

Rachunek płatniczy

rachunek przypominający funkcjonalnością konto osobiste, ale oferowany nie przez bank a przez ...

Rachunek uśpiony

konto bankowe należące do osoby zmarłej. Termin ukuty w Polsce w latach 2014-2015, w trakcie d...

Rada Wydawców Kart Bankowych

zespół przedstawicieli banków - wydawców kart, działający w ramach struktur Związku Bankó...

Ransomware

  złośliwe oprogramowanie komputerowe, szyfrujące dane za...

Responsywna technologia

Patrz RWD....

Rewards

program lojalnościowy oferowany przez banki użytkownikom kart MasterCarda....

Robak komputerowy

złośliwy program komputerowy. Rozprzestrzenia się w sieci wykorzystując najczęściej luki w ...

ROR

rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Jeżeli jest prowadzony dla osoby fizycznej najczęści...

RTS

dokument opracowany przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) w związku z dyrektywą PSD I...

RWD

Technologia, zwana również responsywną. Skrót pochodzi od angielskiej nazwy Respo...

RWKB

patrz Rada Wydawców Kart Bankowych....

s

Sales slip

potwierdzenie dokonania płatności kartą, drukowane w dwóch egzemplarzach przez terminal...

Samsung Pay

metoda płatności, stworzona przez producenta sprzętu elektronicznego – firmę Samsung. R...

Scan shopping

system umożliwiający dokonywanie zakupów przez klientów marketów bez konieczności wykładan...

Screen scraping

technologia, umożliwiająca programowi komputerowemu dostęp do danych zgromadzonych w innym pro...

Selfie Pay

rozwiązanie wprowadzone przez MasterCard i umożliwiające potwierdzenie tożsamości w celu aut...

SEPA

skrót od angielskiej nazwy Single Euro Payments Area, czyli jednolitej strefy płatniczej w euro...

Serwis transakcyjny

oprogramowanie, za pomocą którego użytkownik np. rachunku bankowego, może zarządzać nim z p...

Sieć akceptacji

Liczba punktów handlowych i usługowych, przyjmujących płatności jakimś instrumentem p...

Simcentryczne płatności

Usługa umożliwiająca dokonywanie płatności zbliżeniowych smartfonami wyposażonymi w techno...

Skimmer

urządzenie służące kopiowaniu paska magnetycznego kart płatniczych. Może to być na przykł...

Skimming

przestępstwo polegające na skopiowaniu danych karty z paska magnetycznego i wykorzystania ich d...

SkyCash

operator płatności mobilnych, działający na rynku polskim. Za pośrednictwem oferowanej przez...

smishing

rodzaj ataku cybernetycznego typu phishing. Z tym że korespondencja zawierająca złośliwe opro...

Soft POS

rozwiązanie umożliwiające przyjmowanie zbliżeniowych płatności bezgotówkowych bezpośredni...

SORBNET

międzybankowy system rozliczeniowy, prowadzony przez Narodowy Bank Polski, a służący do przel...

SORBNET2

patrz SORBNET...

SSL

sposób szyfrowania danych, umożliwiający ich bezpieczne przesyłanie przez internet pomiędzy ...

Strona lajt

patrz Strona light....

Strona light

specjalna wersja witryny internetowej banku, przygotowana do wyświetlania na urządzeniach mobil...

Superwallet

aplikacja mobilna instytucji finansowej, łącząca w sobie dostęp do źródła pieniądza...

Surcharge

Prowizja związana z transakcją niegotówkowym instrumentem płatniczym, pobierana przez a...

Swatch Bellamy

zegarek przygotowany przez firmę Swatch wraz z organizacją Visa i umożliwiający dokonywanie p...

SWIFT

międzynarodowe stowarzyszenie założone w latach 70-tych ubiegłego wieku, odpowiedzialne za ut...

Swish

szwedzki system przelewów P2P, wykorzystujący aplikację mobilną. Uruchomiony pod koniec...

SYBIR

system rozliczeń międzybankowych oparty na dokumentach papierowych, zamknięty w 2004 roku. Zas...

System 3D Secure

rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo transakcji kartami bankowymi w internecie. System ten...

System transakcyjny

oprogramowanie za pomocą którego użytkownik może zarządzać swoim rachunkiem, np. bank...

Szafir

podpis elektroniczny oferowany głównie przedsiębiorcom przez KIR....

t

Technologia ubieralna

patrz wearables....

Telium Tetra

nowej generacji terminale POS, wprowadzone na rynek przez firmę Ingenico....

Terminal POS

Urządzenie służące przyjmowaniu płatności kartą bankową....

Terminal płatniczy

patrz Terminal POS...

Tinba

trojan, tworzący botnet i atakujący klientów bankowości elektronicznej. W 2015 roku uznany za...

TMUB

skrót, używany do określenia T-Mobile Usługi Bankowe. To wspólne przedsięwzięcie Alior Ban...

Token

ciąg cyfr powiązany z kartą płatniczą. Do generowania tokenów wykorzystuje się usłu...

Tokenizacja

usługa pozwalająca na zastąpienie numeru karty płatniczej innym ciągiem cyfr – tokenem...

Touch ID

czytnik linii papilarnych, stosowany w urządzeniach produkowanych przez firmę Apple, a więc np...

Trojan

rodzaj złośliwego oprogramowania, które podszywa się pod znane programy a jednocześnie...

Troy

turecki schemat płatniczy. Powstał w 2015 roku jako konkurencja dla MasterCarda i Visy...

u

Uber

amerykańska firma, która stworzyła aplikację mobilną służącą do kontaktowania os&o...

Uberyzacja

model świadczenia usług, gdzie każdy kto posiada do tego instrumenty może je oferować bez ko...

UKNF

patrz Komisja Nadzoru Finansowego....

UnionPay

chińska organizacja płatnicza. Pod względem liczby wydanych kart z jej logo jest to największ...

v

V Pay

specjalna karta Visy, wydawana m.in. przez banki z Polski, ułatwiająca transakcje na terenie ni...

V.me

cyfrowy portfel, oferowany przez Visę. Po podpięciu do niego kart użytkownik może płacić ni...

VEPTS

platforma oferowana przez Visę Europe, umożliwiająca zaoferowanie usługi o nazwie tokenizacja...

Visa

międzynarodowa organizacja płatnicza, współpracująca z instytucjami finansowymi, wydaj...

Visa Checkout

rozwiązanie płatnicze, oferowane przez Visę. Po skojarzeniu z nim kart płatniczych klient pł...

Visa Europe

międzynarodowa organizacja płatnicza, współpracująca z instytucjami finansowymi w Euro...

Visa Inc.

międzynarodowa organizacja płatnicza, współpracująca z instytucjami na całym świecie, wyda...

Visa Oferty

program lojalnościowy, uruchomiony przez Visę jesienią 2015 roku. W jego ramach uczestnicy &nd...

Visa Token Service

system oferowany przez Visa Inc. i umożliwiający wdrożenie technologii zwanej tokenizacją.

VTS

patrz Visa Token Service....

w

Wearables

ubrania oraz akcesoria z zainstalowanym mikroprocesorem, komputerem lub wyposażone w inną techn...

WebPOS

oprogramowanie wprowadzone na rynek przez KIR a umożliwiające przyjmowanie płatności bezgotó...

White label

usługa lub produkt wytworzony przez jedną firmę, który może być przez inną firmę pr...

Wideoweryfikacja

rozwiązanie umożliwiające potwierdzenie tożsamości klienta podczas połączenia wideo z kons...

Widget

element graficzny powiązany z aplikacją mobilną zainstalowaną np. na smartfonie. Banki wykorz...

Wirus komputerowy

złośliwy program komputerowy, posiadający możliwość powielania się tak jak wirus w świeci...

World Elite

prestiżowa karta płatnicza z logo MasterCard. Najczęściej występuje jako karta kredytowa, al...

Wpłatomat

Urządzenie służące przyjmowaniu wpłat gotówki na rachunek bankowy. Występują r&oacu...

y

Yeti

integrator płatności, posiadający licencję krajowej instytucji płatniczej, specjalizujący s...

z

Zastrzegam.pl

system zastrzegania kart, opracowany pod auspicjami Związku Banków Polskich. Umożliwia z...

ZBP

patrz Związek Banków Polskich....

Związek Banków Polskich

zrzeszenie banków komercyjnych działających w Polsce. Instytucja powołana w 1991 roku.

Newsletter